Rodinné centrum

Rodinné centrum na Orlovně působí od roku 2008. Jeho služby jsou určeny dětem, mládeží, tatínkům, prarodičům a maminkám s malými dětmi a je využíváno především ženami na mateřské dovolené.

Cíle

  • Cílem rodinného centra je tedy především nabídnout prostor, kde mohou rodiče získávat nové sociální vazby, což podstatně snižuje dlouhodobá rizika izolace.
  • Rodiče si mohou navzájem předávat své zkušenosti, ale zároveň se i vzdělávat prostřednictvím pořádaných přednášek v oblasti výchovy dětí a zdravého životního stylu.
  • Pro rodiče je rodinné centrum i místem aktivního odpočinku, zejména při výtvarných, pohybových a kreativních činnostech.
  • Menším dětem přináší činnost rodinného centra možnost sociálního kontaktu s vrstevníky, rozvíjení jejich schopností a dovedností v nejrůznějších oblastech, což se ukázalo i jako vhodná průprava před nástupem do předškolního zařízení.
  • Větším dětem přináší rodinné centrum netradiční nabídku aktivit, která by měla odlákat děti od společenských neřestí a působí tak jako prevence kriminality v místě působnosti.

Kontakt

Kontaktní osoba: Jana Matúšová – tel. 739 880 862