XV. ročník

11. září 2011 za slunečného počasí se běhu zúčastnilo celkem 14 dětí a 1 dospělý.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Předškolačky…………100 m …………..Liduška Petrová
Předškoláci …………. 100 m ………….. Martin Koudelák
Nejmladší žákyně……. 200 m …..… Viktorka Mikesková
Nejmladší žáci ……… 300 m ……………..… Petr Ulčák
Mladší žáci………….. 500 m …………..… Marek Ulčák
Žákyně ……………… 800 m ……………. Dita Hrčková
Starší žákyně ……….. 1000 m ……..Veronika Tichavská
Příchozí ………………………….…… Miluše Štěpánová