Dětské odpoledne

  • koná se vždy okolo 1. června (den dětí)
  • konáme je společně s Tojstoráky