Historie hřiště

V roce 2007 byla započata na bývalé farní zahradě, kterou Orel odkoupil, výstavba víceúčelového hřiště. V roce 2008 bylo dokončeno asfaltové hřiště sloužící k různým sportům (možnost hrát minikopanou, volejbal, tenis, nohejbal, jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, hrát kuličky atd.) a v roce 2009 byl postaven i kurt s umělým povrchem (CONIPUR EPDM) a budova se sociálním zařízením, mini barem a ubytovnou.

V roce 2010 prolézačky pro děti, v roce 2012 horolezecká stěna (postavilo občanské sdružení Tojstoráci).

Od 1.4.2019 areál pronajat p. Ondřeji Kubalovi – tel.č. 776 880 779.