Historie Orla Lichnov


Čtěte také Historie Orla v ČR!


Orel byl založen jako sportovní a kulturní katolický spolek 19. července 1923. První veřejné cvičení se uskutečnilo 27. července 1924 na „Bartošce“, slavnostního průvodu od Obecního hostince se zúčastnilo 305 krojovaných účastníků. V dalších letech se spolek věnoval především divadelnické činnosti. Uskutečnila se další veřejná cvičení v letech 1926, 1930 a 1935.

14. prosince 1934 při veřejné dražbě zakoupila Jednota čsl. Orla za 30000.- Kč domek č.p. 271 se zahradou. Domek byl následně přestavěn na „orelské hnízdo“ a 28. září 1935 byl slavnostně posvěcen.

Za II. světové války byla veškerá spolková činnost zakázána, obnovena byla v roce 1946. Příkazem Akčního výboru národní fronty v Lichnově v březnu 1948 došlo znovu k zastavení činnosti.

Po listopadu 1989 – po tzv. sametové revoluci byla činnost 1. dubna 1990 obnovena, budova orlovny převzata zpět do vlastnictví 26.3.1991.

Orlové ihned přistoupili ke generální opravě a přestavbě budovy, bylo vybudováno nové sociální zařízení a nadstavba kluboven. Od září 1991 byly pronajaty místnosti bývalého obchodu, dodnes zde je prodej potravin a smíšeného zboží.

Byla obnovena kulturní, duchovní i sportovní činnost. Orel začal pořádat turnaje ve stolním tenise, dětská odpoledne, běh dětí a mládeže, setkání maminek s dětmi, čtení Písma a další činnosti.

V roce 2001 byla na zahradě u orlovny přistavěna budova dvoudráhové kuželny, kde se nejen členové setkávají při sportovních zápoleních, jsou zde pořádány turnaje v kuželkách i kurzy dětí.

V roce 2002 byl založen florbalový oddíl Fbc Orel Lichnov. Starší žáci a junioři se ihned přihlásili do soutěží registrovaných florbalovou unií, kde ve své první sezóně úspěšně reprezentovali orla i Obec Lichnov. Tým úspěšně fungoval 8 let. V roce 2010 se sloučil s jiným týmem.

V roce 2007 byla započata na bývalé farní zahradě, kterou Orel odkoupil, výstavba víceúčelového hřiště. V roce 2008 bylo dokončeno asfaltové hřiště sloužící k různým sportům (možnost hrát minikopanou, volejbal, tenis, nohejbal, jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, hrát kuličky atd.) a v roce 2009 byl postaven i kurt s umělým povrchem (CONIPUR EPDM) a budova se sociálním zařízením, mini barem a ubytovnou.

V roce 2010 prolézačky pro děti, v roce 2012 horolezecká stěna (postavilo občanské sdružení Tojstoráci).

Patříme do župy Kadlčákovy. Patronem je Mnohoslav Kadlčák (1856 – 1924), učitel a politik. Byl mezi prvními zakladateli křesťansko-sociálního hnutí v 90. letech 19. století. V roce 1906 se stal zemským a později říšským poslancem. Po roce 1918 se stal místopředsedou revolučního Národního shromáždění a později Senátu. Stál u zrodu křesťansko-sociálních odboru při sdružení v Ostravě a Frýdlantě nad Ostravicí, z nichž se v roce 1909 zrodil Orel. Po rozdělení ostravské župy na dvě části, přijala místecká část jeho jméno. Do župy Kadlčákovy patří tyto jednoty: Brušperk, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Havířov, Hlučín-Darkovičky, Klimkovice, Lichnov, Lubina, Markvartovice, Ostrava-Poruba, Ostrava-Stará Bělá, Ostrava-Polanka, Ostrava-Třebovice, Ostrava-Vítkovice, Paskov, Staré Město u Frýdku-Místku, Šenov, Štramberk, Třinec.