X. ročník

10. září 2006 uspořádal za krásného slunečného počasí se běhu zúčastnilo celkem 17 dětí a 9 dospělých příchozích.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Předškolačky…………100 m ……. Adélka Žižlavská
Předškoláci …………. 100 m ……………… Petr Ulčák
Nejmladší žákyně……. 200 m ……. Anežka Žižlavská
Nejmladší žáci ……… 300 m …… Adam Kravčinský
Mladší žákyně ………. 300 m …… Martina Kutáčová
Mladší žáci………….. 500 m ……….. Přemysl Holub
Žákyně ……………… 800 m ……… Klára Kuběnová
Žáci ………………… 1000 m …………… Petr Kutáč
Příchozí – ženy ……… 300 m ………… Katka Fialová
Příchozí – muži ……… 300 m ………… Tomáš Ulčák