IX. ročník

4. září 2005 za krásného slunečného počasí se běhu zúčastnilo celkem 17 dětí.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Předškolačky…………100 m ……. Adélka Žižlavská
Předškoláci …………. 100 m ……. Marek Ulčák
Nejmladší žákyně……. 200 m ……. Anežka Žižlavská
Mladší žáci………….. 500 m ……. Miroslav Tichavský
Mladší žákyně ……… 300 m ……. Hana Peigerová
Starší žáci…………… 1000 m …… Boleslav Sabovčik
Mimo soutěž ……….. 1000 m …… Miluše Štěpánová