XIV. ročník

19. září 2010 u za krásného slunečného počasí se běhu zúčastnilo celkem 40 dětí a 2 dospělí.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Předškolačky…………100 m ……. Nelinka Sztuchlíková
Předškoláci …………. 100 m …………..…… Jakub Boháč
Nejmladší žákyně……. 200 m …..…. Viktorka Mikesková
Nejmladší žáci ……… 300 m …………… Ondřej Palička
Mladší žákyně ………. 300 m ………….. Julie Nendzová
Mladší žáci………….. 500 m ……………… Marek Ulčák
Žákyně ……………… 800 m ……… Veronika Tichavská
Žáci ………………… 1000 m …..…… Daniel Stonawski
Starší žákyně ……….. 1000 m ………. Anna Červenková
Starší žáci …………… 2000 m ……………Daniel Panák
Příchozí ………………………….…… Miluše Štěpánová