XI. ročník

1. září 2007 – výsledky se nedochovaly