Silniční běh

– každoročně v září pořádáme silniční běh pro děti, mládež a příchozí
– v prvních ročnících se běhalo od kostela sv. Petra a Pavla směrem k mostu na Horní dráhy
– později od zdravotního střediska ke hřbitovu a zpět
– v posledních ročnících od víceúčelového hřiště ke hřbitovu a zpět