XIII. ročník

V sobotu 12. září 2009
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Předškolačky………… 100 m ……. Barunka Lukešová
Předškoláci …………. 100 m ……. Pavlík Zeman
Nejmladší žákyně …… 200 m…….. Verunka Mikesková
Nejmladší žáci………. 300 m…….. Lukáš Cochlar
Mladší žákyně……….. 300 m…….. Jana Vřesňáková
Žáci…………………. 1000 m……. Dominik Grossman
Žákyně………………. 800 m…….. Anežka Žižlavská
Starší žáci…………… 2000 m……. Přemek Holub
Příchozí – ženy ….…. 300 m…….. Miluše Štěpánová
Příchozí – muži ……. ..300 m …… Jaroslav Zeman