V. ročník

23. září 2001 za slunečného počasí se běhu zúčastnilo celkem 25 dětí.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Předškolačky…………100 m …………..Kristýna Tichavská
Předškoláci …………. 100 m ………….. Radek Bryknar
Nejmladší žákyně……. 200 m …..……… Kristýna Bryknarová
Nejmladší žáci ……… 300 m ……………Miloš Geryk
Mladší žáčky…….. 300 m …………..… Zuzana Bačová
Mladší žáci………….. 500 m …………..… Jan Běčák
Starší žákyně ……….. 1000 m ……..Daba Kantorová
Žáci ……….. 1000 m ……..Jiří Horský
Starší žáci ……….. 2000 m ……..Zdeněk Matúš