VI. ročník

V neděli 22.září 2002 za pochmurného – téměř deštivého podzimního počasí se běhu zúčastnilo celkem 17 dětí – předškoláků i školáků.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Předškolačky…………100 m ……. Rozálka Rašovská
Nejmladší žákyně……. 200 m …… Terezka Mikundová
Nejmladší žáci………. 300 m …….. Mirek Tichavský
Mladší žáci………….. 500 m …….. David Matúš
Žáci…………………. 1000 m …… Petr Nohel
Starší žáci…………… 2000 m …… Jiří Horský