I. ročník

12. října 1997 za slunečného počasí se běhu zúčastnilo celkem 35 dětí.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Předškolačky…………100 m …………..Zuzana Holubová
Předškoláci …………. 100 m ………….. David Matúš
Nejmladší žákyně……. 200 m …..……… Ludmila Matúšová
Nejmladší žáci ……… 300 m ……………Vojtěch Matúš
Mladší žáčky…….. 300 m …………..… Iveta Knapová
Mladší žáci………….. 500 m …………..… Adam Kučera
Žákyně ……………… 800 m ……………. Lenka Zemánková
Starší žákyně ……….. 1000 m ……..Veronika Tichavská
Žáci ……….. 1000 m ……..Tomáš Horský
Starší žáci ……….. 2000 m ……..Roman Tobiáš