II. ročník

20. září 1998 za slunečného počasí se běhu zúčastnilo celkem 43 dětí.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Předškolačky…………100 m …………..Eliška Hoďáková
Předškoláci …………. 100 m ………….. Tomáš Pavelec
Nejmladší žákyně……. 200 m …..……… Petra Paličková
Nejmladší žáci ……… 300 m ……………David Lukeš
Mladší žáci………….. 500 m …………..… Jiří Horský
Žákyně ……………… 800 m ……………. Eva Sokolovská
Starší žákyně ……….. 1000 m ……..Marie Pospíšková
Žáci ……….. 1000 m ……..Tomáš Horský
Starší žáci ……….. 2000 m ……..Radek Fiala