2005

IV. ročník – 19.3.2005

žáci: 1. David Matúš  – 81 b.                     žákyně:  1. Veronika Polívková – 115 b.

2. Kamil Bartoš (Hranice)  –  81 b.                  2. Marie Bartošová (Hranice)  – 72 b.

3. Tomáš Ličman (Hranice) – 77 b.                 3. Jana Hrabalová (Hranice)  –  63 b.

4. Dalibor Vinklár (Hranice) – 63            4. Klára Milatová – 60

5. Tomáš Jaroň – 59                                            5. Tereza Mikundová – 58

6. Ondra Lipový – 52                                         6. Eva Jurková – 52

7. Roman Bolom – 50                                         7. Miluše Štěpánová – 46

8. – 9. Patrik Drozd a Daniel Stonawski – 44               8. Klára Kuběnová – 45

10. Tomáš Kostelník – 42

11. Lukáš Jaroň – 38

12. Eda Mikunda – 31

O pořadí na 1.místě mezi žáky rozhodl rozstřel – David Matúš – 63 b., Kamil Bartoš – 46 b.

Družstva – kluci: 1. Veronika Polívková, David Matúš, Daniel Stonawski – 241 b.

2. Dalibor Vinklár, Tomáš Ličman, Kamil Bartoš (Hranice) – 221

3. Roman Bolom, Ondra Lipový, Patrik Drozd – 146

Družstva – dívky: 1. Eva Jurková, Jana Hrabalová, Marie Bartošová (obě Hranice) – 187

2.  Mikundová, Milatová, Kuběnová – 163

muži: 1. Dalibor Vinklár (Hranice) –  292 b.       ženy:  1. Soňa Dorotíková – 232 b.

2. Ing. Miroslav Matúš – 280 b.                    2. Dobromila Vinklárová (Hranice) –  229 b.                                                                                                                          3. Miroslav Klvaňa (Hranice)  –  270 b.         3. Hana Matúšová  –  216 b.

4. Josef Bartoň (Veřovice) – 260 b.              4. Monika Kutáčová  – 144 b.

          5. Jaroslav Koudelák – 259

6. Ing. Zdeněk Matúš (Veřovice) – 258

7. Karel Bartoň (Veřovice) – 257

8. Alois Ličman (Hranice) – 256                  9. Petr Mikunda  – 122

10. František Vývoda (Hranice) – 121         11. Miroslav Marek (Veřovice) – 120

12. Pavel Kuběna – 118                                 13. Zdeněk Matúš – 117

14. Jan Kludský – 115                                   15. Stanislav Jurek – 111

16. Zdeněk Švrček – 107                               17.  Jaroslav Brázda (Hranice) – 101

18.Antonín Keler (Veřovice) – 98                19. Karel Klabačka (Hranice) – 94

20. Jan Macháček – 87                                  21. Petr Kutáč – 83

22. Alois Běčák – 75                                     23.  Milan Drozd – 50

Družstva – muži: 1.  Brázda, Klvaňa, Vinklár (Hranice) – 389

2.  Matúš Zd., Švrček,  Matúš M. Ing – 378

3.  Bartoň, Bartoň, Cibulec (Veřovice) – 367

4.  Klabačka, Vývoda, Koudelák – 352

5.  Keler, Marek, Matúš Zd. Ing. (Veřovice) – 348

6.  Ličman, Ličman, Vinklárová (Hranice) – 346

7.  Mikunda, Kuběna, Kutáč – 323

8.  Jurek, Kludský, Běčák – 301

Družstva – ženy:  1. Matúšová, Dorotíková, Kutáčová – 301

Junioři: 1. Jan Jurek  – 114 b.

2. Jiří Matúš – 112

3. Petr Cibulec (Veřovice)  –  104

4. Jan Matúš – 102

5. Tomáš Macháček – 100

6. Tomáš Ličman (Hranice) – 96

7. Petr Bolom – 77

Družstva – junioři:   1. Jurek, Matúš Jan, Macháček Tomáš – 316

2. Matúš Jiří, Macháček Jan, Bolom – 276

 

Absolutním vítězem 2005 se stal Dalibor Vinklár (Hranice)