Kurz pro zájemce – propagace

Pro zájemce – Orel neorganizuje, ale propaguje – viz dále.

V současné době máme na starosti projekt určený pro obyvatele Moravskoslezského kraje pečující o děti do 15 let věku, kteří se výhledově chystají vrátit na trh práce. V rámci projektu mohou využít několika aktivit: Individuálního kariérového poradenství, skupinového motivačního poradenství, hloubkového psychologického testování „Bilanční diagnostika“, vzdělávání v oblasti Finanční gramotnosti, vzdělávání v rekvalifikačních kurzech (např. Účetnictví nebo Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách) a dotace pro zaměstnavatele, ze které by po dobu 6 měsíců byl hrazen plat účastníků projektu.

V červnu bych ráda otevřela druhou skupinu (minimální počet účastníků je 5), kterou bych dle zájmu realizovala v obcích Lichnov, Tichá a Kozlovice. Proto bych chtěla účast v projektu nabídnout obyvatelům Vaší obce a dalším zájemcům spadajícím do cílové skupiny.

Vzhledem k současné situaci jsme u první skupiny vyzkoušeli model individuálního i skupinového poradenství „na dálku“ prostřednictvím telefonu a sociálních sítí. Individuální poradenství probíhá (se mnou jako kariérovým poradcem) s využitím telefonátů a setkávání v prostředí Google Meet. Tato forma se klientům líbí zejména pro její časovou flexibilitu. Dle dohody s klienty bude možné tuto formu využívat i po skončení nouzových opatření. 

Po skončení opatření plánujeme návrat k běžnému vzdělávání u skupinových motivačních aktivit i rekvalifikačních kurzů, které bychom realizovali v některé z výše uvedených obcí.

Mgr. Lenka Bednářová

kariérový poradce, lektor

tel.: 604 754 965

email: bednarova@marlin.eu

MARLIN s. r. o.

Centrum dalšího vzdělávání

Města Mayen 1536

686 01 Uherské Hradiště

pobočka: Rožnov pod Radhoštěm